De financiële administratie omvat nogal wat werkzaamheden zoals:
* Sorteren en coderen van de boekstukken
* Bijhouden van het kasboek (niet altijd noodzakelijk)
* Inboeken van de boekstukken
* Controleren van de administratie op compleetheid en juistheid
* Verzorgen van de aangifte omzetbelasting
* Opstellen van het jaarrapport
Wij kunnen u de financiële administratie geheel of gedeeltelijk uit handen nemen. Dit kan, naar keuze en in overleg, wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks plaatsvinden. Het is optioneel om daarbij direct de periodieke rapportage te verzorgen en/of het jaarrapport op te stellen.De administratie kunnen wij, als u dat wenst, ook bij u op het bedrijf verzorgen. Dit kan ook weer naar keuze wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks gebeuren.We kunnen ook de door u of uw medewerker ingevoerde periodiek voor u controleren.